Ziemeļvalstu ģimnāzijas publicitāte preses izdevumos 1991-2019

Vairāk nekā pustūkstotis skolēnu 3. aprīlī attālināti piedalījās Latvijas Skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu konferences valsts posmā, kas pirmo reizi norisinājās digitālajā vidē. Ziemeļvalstu ģimnāzijas pārstāvis 11.b klases skolnieks Krišs Jānis Dombrovskis ar darbu “Ziemeļvalstu ģimnāzijas publicitāte preses izdevumos” ieguva II pakāpes diplomu.

Zinātniskās pētniecības darbā tika apskatīti Ziemeļvalstu ģimnāzijas muzejā savāktie materiāli – preses izdevumi, kuros minēta skola vai ar to saistīta informācija. Tika izveidota kartotēka, lai preses izdevumus klasificētu vairākās kategorijās. Iegūtos datus iespējams izmantot Ziemeļvalstu ģimnāzijas 30 gadu jubilejas bukletam 2021. gadā. Šo datu apkopojums un lietojums ir novitāte.

Šāda atsevišķu preses izdevumu pētniecība autoram deva iespēju ielūkoties skolas vēsturē. Kopš skolas dibināšanas tā bijusi pieminēta 533 preses izdevumos.

Bijusī direktore Dzintra Kohva (no 1994. līdz 2013. gadam) un LIVA prezidente, bieži tikusi intervēta un veicinājusi skolas atpazīstamību, pieminēta 45 dažādos preses izdevumos.

Skolā arī bijis īpašs cilvēks, kurš ieguldījis daudz laika un darba Latvijas vēstures papildināšanā – bioloģijas skolotāja Tamāra Zitcere (1947-2014), viņa sabiedrībā pazīstama kā Rīgas geto un holokausta pētniece, saņēmusi vairākus apbalvojumus – “Zelta pildspalvu” un Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas Gada balvu (2008. g.), kas tiek uzskatīta par augstāko izglītības un zinātnes apbalvojumu valstī.

Ziemeļvalstu ģimnāziju 29 gadu laikā (no 1991. līdz 2019. gadam) absolvējuši 1643 skolēni. Pazīstami skolas absolventi ir operdziedātāja Marina Rebeka, florbolisti Atis un Andis Blindi. Operdziedātāja M. Rebeka joprojām nes Ziemeļvalstu ģimnāzijas vārdu pasaulē. Pēc skolas absolvēšanas 1998. gadā M. Rebeka minēta 35 dažādos preses izdevumos, tie ir izdevumi latviešu u.c. valodās.

Visbiežāk Ziemeļvalstu ģimnāzija minēta laikrakstos “Diena”, “Izglītība un Kultūra” un “Neatkarīgā Rīta Avīze”. Mūsu skola un absolventi ir bijusi daļa no Latvijas preses. 2009. gadā 9% no visiem izdotajiem preses izdevumiem gadā bija pieminēta skola vai absolventi. Tieši tik redzami esam mēs Latvijas presē!

Informāciju sagatavoja:Skolas muzeja gids Krišs Jānis Dombrovskis un muzeja vadītāja Vēsma Sūna.