Ziemeļvalstu ģimnāzijas muzejnieki izveidojuši spēli “Skolēnu nacionālās un valstiskās identitātes un patriotisma veicināšana”

Viens no Ziemeļvalstu ģimnāzijas klašu audzinātāju uzdevumiem ir stiprināt patriotismu, lojalitāti un piederību skolai, novadam, pilsētai, valstij. Lai to veiksmīgāk īstenotu, skolas muzejnieki izveidoja interaktīvu attēlu un tekstu savietošanas spēli “Skolēnu nacionālās un valstiskās identitātes un patriotisma veicināšana”, kas pieejama internetā visiem tā lietotājiem.

Darba sākumā sapratām, ka visus klašu audzinātāja uzdevuma punktus nevarēsim iekļaut vienā spēlē, lai tā būtu gan izzinoša, gan saistoša dažāda vecuma skolēniem. Latvijā ir vairāk nekā trīsdesmit valsts svētki, atzīmējamās un piemiņas dienas. Svētku mirkļos vai ikdienas stundās varam lepoties ar piederību savai kopienai, runāt par Latvijas veiksmes stāstiem un apzināties pilsoņa iespējas, pienākumus un atbildību.

Šo izveidoto aktivitāti var spēlēt kopā uz lielā ekrāna vai katrs savā telefonā. Iesakām pēc spēles mudināt skolēnus runāt par tradīcijām ģimenē, izvērtēt kultūras vērtības un pētīt Latvijas valsts brīvības un demokrātijas attīstību. Vecāko klašu skolēni varētu izvērtēt sabiedrībā valdošos stereotipus un aizspriedumus pret dažādām minoritātēm.

Materiālu sagatavoja Ziemeļvalstu ģimnāzijas muzeja vadītāja Vēsma Sūna