Zemgales priekšpilsētas un Kurzemes rajona Ziemasvētku ieskaņas koncerts Ziemeļvalstu ģimnāzijā

Ar Lūcijas dienas,  kuras tradīciju skola ir pārņēmusi no Zviedrijas, dziesmas skanējumu  Ziemeļvalstu ģimnāzijas vokālā ansambļa  izpildījumā 13. decembrī sākās Pārdaugavas zēnu koru Ziemassvētku ieskaņas koncerts, kurā  piedalījās Āgenskalna sākumskolas (diriģente M. Rozenberga), Rīgas Mūzikas internātvidusskolas (diriģents D. Soste),  Ziemeļvalstu ģimnāzijas (diriģente S. Vitkovska), Rīgas Imantas vidusskolas (diriģents  E. Grāvītis) un Ķekavas vidusskolas (diriģente M. Lagzdiņa) zēnu kori.

Sirsnīgi, mīļi un atraktīvi kori dziedāja komponistu A. Altmaņa, D. Robules, M. Lasmaņa, I. Arnes u. c. dziesmas, izmantojot dažādus mākslinieciskus izteiksmes līdzekļus, lai savu priekšnesumu padarītu skanīgāku un interesantāku. Koncerta nobeigumā kopkoris izpildīja J.A.P. Šulca dziesmu ,,Jūs, bērniņi, nāciet’’ un F. Grūbera  ,,Klusa nakts, svēta nakts’’ diriģentu E. Grāvīša un D. Sostes vadībā, koncertmeistare Ilze Arne.

Kā Ziemassvētku sveiciens visiem koncerta dalībniekiem  un klausītājiem lai skan zēnu koru diriģentu  un komponistes  I. Arnes novēlējumi:

,,Lai ikdienā  spējam prieku rast, lai spēka pietiek un radošas idejas, ko piepildīt!’’( M. Rozenberga)

..Lai Jums sirds siltuma pilni un labestīgi svētki!  Esiet kopā ar saviem mīļajiem cilvēkiem un ģimeni.’’ (D. Soste)

,,Lai vienmēr ir balts sniegs un baltas domas! Ticam labajam, baltajam un spožai cerībai.’’ (S.Vitkovska)

,,Lai nepietrūkst cerības, ticības un mīlestības šajos 2018.gada Ziemassvētkos!’’ (Komponiste I. Arne)

,,Miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts!’’ (E. Grāvītis).

Paldies Ziemeļvalstu ģimnāzijas administrācijai un diriģentei S. Vitkovskai  par sirsnīgu un viesmīlīgu  koru dziedātāju uzņemšanu Pārdaugavas  zēnu koru Ziemassvētku ieskaņas koncertā!

Informāciju sagatavoja: Alda Šeļegovska, Zemgales priekšpilsētas un Kurzemes rajona mūzikas metodiķe