XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos piedalīsies arī teātri!

Lai piedalītos Rīgas izglītības un kultūras iestāžu skolēnu teātru skatē, kas veltīta XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkie, teātriem izrāžu vai mazo formu iestudējumu video jāiesūta līdz 1.martam. Līdz 20.martam notiks iesūtīto video vērtēšana. Ielu teātru priekšnesumu video jāiesūta līdz 20.martam.

Labākie iestudējumi un priekšnesumi tiks nodoti vērtēšanai Valsts izglītības satura centra vērtēšanas komisijai, kura noteiks Svētku dalībniekus.

Jāatgādina, ka Svētku laikā teātru aktivitātes notiks Vērmanes dārzā, tātad – āra apstākļos!

Informāciju sagatavoja: Laura Paegle, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra teātra mākslas galvenā speciāliste