Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstādes „Rakstu darbi” darbu iesniegšana

Vizuāli plastiskās mākslas darbus jāiesniedz 4.jūnijā no pl.10.00 līdz pl.14.00 Rīgas Ezerkrastu pamatskolā, Malienas ielā 89. Izstādei izvirzīti tie darbi, kuri Rīgas kārtā saņēma 1. un 2.pakāpes diplomus (rezultāti mājas lapā dziedundejo.lv).

Darbiem jābūt iepakotiem pārvadāšanai piemērotos iepakojumos (mapēs, kastēs utt.). Lūdzu klāt pievienot iesniegto darbu sarakstu.

 

Informāciju sagatavoja

Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra

Vizuālās mākslas metodiķe

Viva Dzene

27006045

viva.dzene@intereses.lv