VISC informē par informatīvo semināru vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas koordinatoriem un pedagogiem

Valsts izglītības satura centrs uzaicina uz pašvaldību interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas koordinatoru un pedagogu informatīvo semināru 2015. gada. 4. jūnijā no plkst. 10.30 līdz 13.00 Strūgu ielā, 4, Rīgā.

Seminārā aicinām piedalīties pašvaldību koordinatorus un pulciņu pedagogus, kuru audzēķņi piedalīsies XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tērpu skates “Rakstu darbi” finālkonkursā un pasākumos Vērmanes dārzā (tērpu demonstrējumi un radošās spēļu darbnīcas).

Plānotā darba kārtība:

  1. Informācija par jomu dalību XI Latvijas kolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pasākumos – A. Raudzepa
  2. Informācija par dalību tērpu skates finālkonkursā un tērpu demonstrējumos Vērmanes dārzā – režisore Z. Krancmane, koordinatore D. Ramane
  3. Informācija par radošo spēļu darbnīcu darbību Vērmanes dārzā – koordinatore I. Rimicāne
  4. Dažādi jautājumi