VISC aicina uz maksas kursiem interešu izglītības teātru pulciņu/kolektīvu vadītājiem-režisoriem

Valsts izglītības satura centrs organizē interešu izglītības teātru pulciņu/kolektīvu vadītāju-režisoru profesionālās kompetences pilnveides 36 stundu maksas kursus „Teātra uzvedumu veidošanas pamatuzdevums un pamatprincipi”, kuri notiks 2015.gada 24. un 25.novembrī, 2016.gada 26. un 27.janvārī, 24. un 25.februārī, 16. un 17.martā Strūgu ielā 4, Rīgā.
Nodarbības 24.un 25.novembrī vadīs pedagogs un režisors Valdis Lūriņš.
Dalības maksa EUR 55.44 saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumiem Nr.851 „Valsts izglītības satura centra maksas pakalpojumu cenrādis”.
Kontaktpersona: VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Dace Jurka.
Pieteikšanās kursiem līdz 2015.gada 21.novembrim uz e-pasta adresi dacejurka@inbox.lv; tālr.67350810, mob.tālr.29179179.