VII Latvijas bērnu un jauniešu teātru festivāls „… un es iešu un iešu!”

25.-26.aprīlī Valmieras Viestura vidusskolā notika VII Latvijas bērnu un jauniešu teātru festivāls „… un es iešu un iešu!”

Festivāla idejas un īstenošanas autors ir vidusskolas skolēnu teātra „Sprīdītis” režisors Roberts Segliņš.

Valmiera jau gadiem ir kļuvusi par atskaites punktu jaunajiem teātra māksliniekiem, festivāla ietvaros jaunie gūst talanti jaunu pieredzi un apmainās ar pieredzi.

Festivālā piedalās dalībnieki no visas Latvijas

Rīgas Rīgas Centra humanitārās vidusskolas teātra studijas „Spogulis”, teātra vadītāja Irēna Bauma sveica festivāla saimniekus  ar vītola stādu, kuru stādīs pie skolas kā simbols tam, ka festivāls sasniedzis skolnieka gadus.

Par festivāla labākajām atzītas divas izrādēs – Pamatskolas „Rīdze” jauniešu teātra studijas „Mēs” izrāde „Fermāta” (rež. L. Smildziņa) un Valmieras Viestura vidusskolas teātra „Sprīdītis” izrāde „Lepnums un aizspriedumi” (rež. R.Segliņš un I.Ramute).

Valmieras Drāmas teātra režisors Mārtiņš Eihe, noslēgumā pasniedza Atzinības rakstus.

Ekspertu vērtējums/Jauniešu žūrijas vērtējums

 

Valmieras Viestura vidusskolas skolēnu teātrim „Sprīdītis” –

„KRISTĀLA KURPĪTE” (rež. R. Segliņš, horeogrāfe A. Degle)

par labāko horeogrāfiju/par labāko horeogrāfiju

 

Lubānas vidusskolas teātra pulciņam „Saspēle” –

„KAFIJA AR CEPUMIŅIEM” (rež. I.Kraukle un D.Kočāne)

par piedalīšanos festivālā/par labāko simbolu lietojumu

 

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas 9.kl. teātrim –

„HARMONIJA” (rež. D.Umbraško)

par sociāli aktīvu izrādi/par labākajām raksturlomām

 

Liepājas Bērnu un jaunatnes centra leļļu teātrim „Pifs” –

„MAZAIS PRINCIS” (rež. A.Strakša)

par piedalīšanos festivālā/par labāko leļļu izrādi

 

Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas drāmas pulciņam –

„BURBUĻMĀTES PRIEKI UN BĒDAS” (rež. A.Ziņģīte)

par aktierisko azartu/par labāko sadzīvisko ainu attēlojumu

 

Rīgas Centra humanitārās vidusskolas teātra studijai „Spogulis” –

„ERNIJA NETICAMAIS ILUZIONS” (rež. I.Bauma)

par bērna fantāzijas spēka apliecinājumu/par labāko fantāzijas izrādi

 

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas 8.kl. teātrim –

„MISTERS X” (rež. D.Umbraško)

par mēģinājumu atklāt sev svarīgo/par negaidītāko izrādes atrisinājumu

 

Limbažu Bērnu un jauniešu centra skolēnu teātrim „Kriksis” –

„SKOPULIS” (rež. I.Kalniņa)

par laikmeta izpēti un par labākajiem kostīmiem/par praktiskāko dekorāciju

pielietošanu

 

Ogres Valsts ģimnāzijas teātrim „Ir” –

“VELNIŅI” (rež. K.Lišmanis)

par atraktīvu darbību ar priekšmetiem/par oriģinālāko pasakas atveidojumu

 

Olaines kultūras nama jauniešu teātra studijai „Oda” –

„AI, DZĪVĪTE, AI, DZĪVĪTE!” (rež. M.Griba)

par folkloras materiālu pielietojumu/par latviskāko izrādi

 

Pamatskolas „Rīdze” interešu izglītības programmas jauniešu teātra studijai „Mēs” –

„FERMĀTA” (rež. L.Smildziņa)

par labāko izrādi festivālā/par labāko izrādi festivālā

 

Dobeles Bērnu un jauniešu centra teātrim „Pitons” –

„MIS MANEKENE” (rež. V.Līce)

par piedalīšanos festivālā/par labāko scenogrāfiju

 

Dobeles Bērnu un jauniešu centra teātrim „Pitons” –

„PIFA PIEDZĪVOJUMI” (rež. V.Līce)

par spilgtu formas atradumu/par labāko mūziku

 

Valmieras sākumskolas teātrim „Karamele” –

„MAKSS UN MORICS” (rež. A.Ziņģīte)

par asprātīgu skatuvisko risinājumu/par labāko bērnu izrādi

 

Limbažu Bērnu un jauniešu centra skolēnu teātrim „Kriksis” –

„KAĶĪŠA DZIRNAVIŅAS” (rež. I.Kalniņa)

par stila tīrību un vārda spēku/par tēlainu pasakas lasījumu

 

Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra teātra pulciņam „Artava” –

„ANTUANS” (rež. S.Astaševs)

par piedalīšanos festivālā/par emocionālāko izrādi

 

Liepājas Bērnu un jaunatnes centra teātra studijai „Karlsona bagāža” –

„INTELIĢENTĀS MEIČAS” (rež. M.Lūriņa-Stelmahere)

par spēlētprieku/par izklaidējošāko izrādi

 

Liepājas Bērnu un jaunatnes centra leļļu teātrim „Pifs” –

„PANKŪKU FEJA” (rež. A.Strakša)

par spilgtu žanra spēli/par garšīgāko izrādi

 

Rīgas Franču liceja teātrim –

„EKSPRESIS UZ DVĪŅU ZVAIGZNĀJU” (rež. V.Līce)

par piedalīšanos festivālā/par filozofiskāko izrādi

 

Valmieras 5. vidusskolas teātrim –

„SPĒLE AR BRĀĻIEM” (rež. S.Adamoviča un L.Kliesmete)

par piedalīšanos festivālā/par intriģējošāko izrādi

 

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas teātrim „I.B.” –

„KĀ JUMS TĪK” (rež. D.Umbraško)

par spilgtu vizuālo valodu/par labākajiem kostīmiem

 

Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” teātra nodaļai –

„LAIKIEM PĀRI” (rež. Ā.Liepiņa-Stūrniece)

par piedalīšanos festivālā

 

Valmieras Viestura vidusskolas teātrim „Sprīdītis” –

„LEPNUMS UN AIZSPRIEDUMI” (rež. R.Segliņš)

par labāko izrādi festivālā/par grandiozāko izrādi festivālā

 

* * *

Labākā aktrise – Sanita Valtere (Pamatskolas „Rīdze” teātra studija „Mēs”)

Kristiāna Runce (Valmieras Viestura vidusskolas teātris „Sprīdītis”)

Labākais aktieris – Artūrs Dreimanis (Rīgas CHV teātra studija „Spogulis”)

Olafs Štrodahs (Pamatskolas „Rīdze” teātra studija „Mēs”)

Egils Zaķis (Limbažu BJC skolēnu teātris „Kriksis”)

Labākā 2.plāna aktrise – Marta Ceriņa (Limbažu BJC skolēnu teātris „Kriksis”)

Agnese Kumpiņa (Rīgas CHV teātra studija „Spogulis”)

Labākais 2.plāna aktieris -Kārlis Jansons (Jūrmalas Valsts ģimnāzijas teātris „I.B.”)

Rūdolfs Vētra (Valmieras Viestura vidusskolas teātris „Sprīdītis”)

Kārlis Ērglis (Valmieras Viestura vidusskolas teātris „Sprīdītis”)

 

Valsts izglītības satura centrs izsaka pateicību visiem festivāla dalībniekiem,

pedagogiem un ekspertu un jauniešu žūrijām par atsaucību un lielo ieguldījumu

festivāla norisē.

 

Informācija sagatavota balstoties uz interneta vietni

http://visc.gov.lv/intizglitiba/dokumenti/teatramaksla/201400513_teatra_festivals_valmiera.pdf