Tuvojas darbu nodošana 47. Starptautiskajam bērnu mākslas konkursam „LIDICE 2019”

2019.gadā aprit 150 gadi kopš izveidota D.Mendeļejeva Ķīmisko elementu periodiskā tabula. 47.Starptautiskās bērnu mākslas izstādes-konkursa „Lidice 2019” organizatori sadarbībā ar UNESCO izvēlējušies tēmu “Ķīmija”, kas saistīta ar mūsu ikdienu – no apavu zolēm un ceļu segumiem zem mūsu kājām līdz krāšņai uguņošanai virs mūsu galvām.

Apakštēmas:

  • Uguns nozīme cilvēces attīstībā
  • Alķīmija un alķīmiķi
  • Atomi, molekulas, ķīmiskie savienojumi
  • Nozīmīgi atklājumi (metalurģija, degviela u.c.)
  • Ķīmija ikdienas dzīvē (iepakojums, kosmētika, medikamenti u.c.)
  • Krāsas ap mums

Dalībnieku sarakstu līdz 2019.gada 14.janvārim nosūtīt elektroniski VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītājas vietniecei Antrai Strikaitei, tālr.67350811, e-pasts: antra.strikaite@visc.gov.lv

Darbus jāiesniedz 2019.gada 21.-23.janvārī plkst.10.00 – 17.00 Bērnu un jauniešu centrā „Rīgas Skolēnu pils”, K.Barona iela 99, Rīga LV -1843. Konkursa nolikums atrodams Valsts izglītības satura centra mājas lapā: https://visc.gov.lv/intizglitiba/vizmaksla.shtml

Par savlaicīgu darbu sarakstu un darbu iesniegšanu konkursam atbild darbu iesniedzējs.

Informāciju sagatavoja vizuālās mākslas metodiķe Viva Dzene