Teātra mākslas pedagogus aicinām uz informatīvo semināru/sanāksmi

Informējam, ka Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs rīkos Rīgas izglītības iestāžu interešu izglītības teātra mākslas pedagogu (turpmāk – Pedagogi) informatīvo semināru/sanāksmi 2021. gada 6. oktobrī plkst. 11.00-14.00 klātienē Bērnu un jauniešu centra „Laimīte” Aktu zālē, Sarkandaugavas ielā 24, Rīgā.

Ņemot vērā, ka klātienes dalībnieku skaits ir ierobežots, norise tiks straumēta arī tiešsaistē. Piekļuves saite tiks izsūtīta uz dalībnieku e-pasta adresēm.

Darba kārtībā:

  1. plkst. 11.00 – 13.00 seminārs “Darbības teātra principi” (Latvijas Kultūras akadēmijas Emeritus profesore Anna Eižvertiņa);
  2. plkst.13.05 – 13.20 pārskats par 2020./2021. mācību gadā paveikto (Laura Paegle);
  3. plkst.13.20 – 13.40 plānotie pasākumi, festivāli, skates, semināri un kursi teātra mākslas jomā 2021./2022. mācību gadā (Centra galvenais speciālists Reinis Vējiņš).
  4. plkst. 13.40 – 14.00 dažādi jautājumi.

Līztekus atgadinām, ka saskaņā ar 2020. gada 9.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 40.2 punktu Seminārā klātienē var piedalīties personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu papīra vai digitālā formā par negatīvu Covid-19 testa rezultātu, kuru uzrāda par izglītības procesa īstenošanu Iestādes atbildīgajai personai.

Aicinām rast iespēju Jūsu izglītības iestādes Pedagogiem piedalīties Seminārā, kā arī līdz 2021. gada 4. oktobrim nodrošināt Pedagogu pieteikuma anketas https://forms.gle/R9MtkwKhDvXoSQFR9 aizpildīšanu (rosinām izmantot kopēšanas funkciju saites atvēršanai un neizmantot Internet Explorer pārlūkprogrammu).

Kontaktpersona: Reinis Vējiņš, Centra galvenais speciālists teātra mākslas jomā, tālrunis 26371731,  e-pasts: reinis.vejins@intereses.lv.