Skolu muzeju apvienības sanāksme, par godu Skolotāju dienai

30. septembrī Rīgas Lietuviešu vidusskolā uz svētkiem pulcējās Rīgas izglītības iestāžu vēstures muzeju pedagogi. Svētki ir labi padarīts darbs. Šo skolu izvēlējāmies tādēļ, ka direktore A.Treija būdama lietuviete Latvijā, Valsts atjaunošanas laikā bija paraugs visiem, izveidojot skolu, kur mācības lietuviešu bērniem notika valsts valodā. A.Treija izveidoja vienu no pirmajām mazākumtautību skolām Latvijā un radīja “Skolas vēstures” un „Lietuvieši Latvijā” muzejus.

Sanāksmes sākumā iepazināmies ar Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra Rīgas izglītības vēstures muzeju apvienības izstrādāto muzejnieku pasākumu plānu 2015./2016.m.g. un muzeju darba apjomu. Tad sekoja ekskursija pa skolu – visa skola ir muzejs. Ar mīlestību, pedagoģiski atbildīgi atlasītas noformējuma tēmas – skolas dzīve, saturs, aktivitātes, sasniegumi un absolventu dzīves ceļi. Abi muzeji pārsteidza ar saturu, iekārtojumu, muzeja padomes atbildību un lepnumu par paveikto, cieņu par savu skolotāju un skolu, ko izsaka izcilību galerija. Noslēgumā visi pulcējās ziemas dārzā pie skolotāju dienai klātā kafijas galda, kliņģera un Daugmales dārznieka Jāņa Dukaļska dālijām.

Sveicām mērķtiecīgu, izcilu pedagogu – personību, radošu, atsaucīgu kolēģi Rudīti Liepiņu dzīves un darba jubilejā.

Sakarā ar Skolotāju dienu nolasīju VISC atsūtīto interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas referentes E.Pelšas atsūtīto apsveikumu un Rīgas interešu izglītības metodiskā centra vadītājas Ingas Cimiņas sirsnīgo apsveikumu. Direktore A.Treija visus sveica ar lietuviešu dziesmu, kam sekoja spontāni radītā ansambļa atbilde ar dziesmu lietuviešu valodā. D. Kapusta visu vārdā pateicās direktorei un kolektīvam par skaisto pasākumu un visi kopīgi pasākumu nobeidza ar dziesmu “Bēda mana liela bēda”.

Zinaida Soboļeva,

Skolu vēstures muzeju apvienības vadītāja