Skolu muzeju apvienības sanāksmē analizē grāmatu “Palīgs muzeja pedagogam”

Rīgas interešu izglītības metodiskajā centrā pulcējās grāmatas „Palīgs muzeja pedagogam” autori un pieaicinātie, lai apspriestu, kas šajā krājumā palīdzēs pedagogam darbā. Par saturu konkrēti nerunāja, bet pārgāja uz vēlmju izteikšanu. Tā kā krājums domāts konkrēti muzeja pedagogam – gribu kā sastādītāja zināt, kas Jums katram palīdzēs darbā un kas ir pilnīgi „garām”.

Latvijā izglītības iestāžu vēstures muzeji nostiprinās, pamatā tos vada pedagogi, erudīti, entuziasti pēc brīvprātības principa – saņemot par to samaksu, kāda katram ir. Mums ir pedagogi, kas šo darbu dara nesavtīgi pat bez atlīdzības, bet saņem par savu darbu skolēnu, kolēģu, vecāku, iestādes vadītāja un sabiedrības atzinību.

Muzeji skolā ir Latvijas mikrovēsture. Un, kamēr mums valstī ir valstiski domājoši pedagogi, kas saglabā skolas garu, tradīcijas, uztur savas skolas identitāti, būs Latvijā sabiedrība, kas uzturēs valodu, tradīcijas un savas vides mīlestību. Pagaidām šis darbs valstī ar 2-4 stundām ir tikai mīlestības darbs, kas jāsaprot visiem, kam esam pakļauti. Šodien naudu prasa visi, tas nav mazsvarīgi, bet ne visi par lielu naudu dara lielu darbu.

Krājuma autori centās no sirds iepazīstināt darītāju: speciālisti ar profesionālo skatījumu, bet muzeju pedagogi ar emocionālo un tikumisko skatījumu darbā. Varu teikt, ka krājumā ir tas, ko arī mēs katrs pēc savas pieejas izmantojam – vienkāršojam vai uzlabojam. Krājuma pamats domāts SMB muzejniekiem, kas strādā jau 20 gadus kopdarbā. Ir citas grupas ar citu skatījumu.

Darba grupas vārdā varu teikt, ka vienā krājumā devām ieskatu visos darba aspektos un virzienos, lai bagātinātos zināšanās, pieredzē un stingri strādātu darbu ar krājumu, bet 3 nolikumos – muzejs, muzeja pedagogs un muzeja padome uzsvēru to, kas mēs esam, kas jādara un kā jāuzskaita darbs, lai varētu darbu analizēt laikā un meklēt kvalitatīvu novērtējumu, kas būtu stabils ilglaicīgi (pagaidām to nosaka skates un direktors).

Lūdzu visus muzeja pedagogus atsūtīt līdz 1.novembrim uz manu e-pastu vērtējumu: kas iznācis labs, ko nevajadzēja, ko es (Jūs) izmantošu savā darbā.

Skaistu rudeni, darbīgu dzīvi muzejā!

 

Zinaida Soboļeva

m.t.: 29113528,

e-pasts: zinaida.soboleva@intereses.lv