Skolu muzeju apvienības aktualitātes

Sveicu Skolu vadītājus un Muzeju pedagogus Jaunajā mācību gadā! Skaistu rudeni un jaukus pasākumus. Mūsu gada tēma: ” Paaudzēs atzītākās skolu personības”.

Tuvākie pasākumi:

1. Muzeju koordinatoru sanāksme 17. septembrī plkst. 16.00 un muzeju pedagogu sanāksme 8. oktobrī plkst. 16.00 BJC “Rīgas Skolēnu pils” 112. telpā.

Darba kārtībā:

  • Mērķi un uzdevumi, darba organizācija
  • Svarīgākie pasākumi 2014./2015. m.g.
  • Izglītības iestāžu vēstures galeriju un muzeju vērtēšanas kritēriji
  • Finansu jautājumi

2. Muzeju presidentu mācības notiks trešdienās plkst. 16.00 – 17.30 BJC “Rīgas Skolēnu pilī”.

Pieteikt 1-2 dalībniekus līdz 17. septembrim, rakstot uz zinaida.soboleva@intereses.lv skolu, skolēna vārdu, uzvārdu un klasi. Nodarbības uzsāksim ar 24. septembri plkst. 16.00 BJC “Rīgas Skolēnu pils” 112. telpā.

3. Apspriedīsim kursu, meistarklašu, semināru, konferenču tematiku 2014.-2016. gadam.

Informāciju sagatavoja:

Zinaida Soboļeva

Skolu vēstures muzeju metodiskās apvienības vadītāja