Skolu muzeju apvienības aktualitātes

Rīgas izglītības iestāžu vēstures muzeju

darba plāns

2015./2016. m.g.

Mērķis: Panākt integrētu muzeja pedagoga un muzeja padomes darbu pasākumu realizācijā.

Uzdevumi:

  • Veidot rīcības programmu, kur katram muzejniekam ir darba apjoms.
  • Katra muzeja pasākuma izpildei veidot darba grupu ar atbildīgo.
  • Muzeja pasākumiem skolā jābūt aktuāliem, pieejamiem, reklamētiem un organizētiem ar izstādēm, ekspozīciju vai prezentāciju.

Pasākumi:

  • Oktobra pirmajā nedēļā organizēt Skolotāju dienu.
  • Decembrī – muzejnieku Ziemassvētkus.
  • Janvāris, februāris – muzejnieku eseju konkursi skolā.
  • marts – Skolu muzeju biedrības un Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra organizētā skate „Eseja par skolotāju”. Puiedalās visi skolu muzeji.
  • maijs – sakarā ar J. Grestes 140 atceres dienu, konference „Grestes idejas dzīvo”, Ģ. Eliasa Vēstures un mākslas muzejā, Akadēmijas ielā 10, Jelgavā. Piedalās pēc interesēm.

Informāciju sagatavoja

Zinaida Soboļeva