Skolu muzeju apvienība gatavojas Latvijas valsts simtgadei

Piedaloties muzejnieku pasākumos, kas veltīti Latvijas valsts 100. gadadienai visur redzu Latvijas mīlestību, darba tikumu, māku izdzīvot un nezaudēt cerību. Patīkami, ka visu skolu identitātes un jaunieguvumi izstādēs ir tikai daži filigrāni atlasīti pēdējā laikā iegūti materiāli, bet nav no esošā krājuma salikts viss kas, lai izskatās vairāk. Visumā skolas ievērojušas laika grafiku un prasības saturam.

Gribu atzīmēt Rīgas 13. vidusskolas izstādi, kura demonstrēja jauno skolas formu un suvenīrus viesiem (N.Jurčenko un I.Tūmiņa). Rīgas 63.vidusskola demonstrēja pēdējos jaunieguvumus (N.Naumeca un I.Trukšāne). Rīgas Lietuviešu vidusskola rādīja jaunākos materiālus no Lietuvas (R.Žalnierius). Rīgas 28.vidusskolā labi noformēta izstāde (D.Paukšta) u.c. Patīkami, ka muzejnieki savos pasākumos, skolas jubilejās godā skolotāju.Visus gadsimtus skolā galvenais ir bijis skolotājs, skolotāja personība, jo caur skolotāja stāju, morāli, valstiskumu un zināšanu kapacitāti izaug paaudzes, kas nodrošina valsts attīstību. 

2017.gada 21.februārī kopā ar Rīgas 40.vidusskolas muzeja pedagogu Ļubovu Ruško apmeklējām Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem skolas 177.jubileju, ko svinēja kopā ar visā valstī atzīta skolotāja – Jevgeņija Puhova dzīves un darba sasniegumiem. Skolotāja veikums demonstrēja skolas sporta dzīves attīstību, skolas izaugsmi un paša skolotāja lomu patriotu audzināšanā. Zālē skolotāju sveica skolēni, skolotāji, vecāki un viesi. Viss notika pozitīvā gaisotnē. Paralēli šim pasākumam notika skolas jaunieguvumu izstāde, kas bija veltīta bijušajiem skolas skolotājiem Annai Matildei Zeibots un Hermanim Zeibots, kuru dāvātie materiāli vēstīja par rūpību darbā. Apskatot izstādi rodas pārdzīvojums. Izstāde bija ar īpaši atlasītu krājumu ar ļoti pārdomātu vēstījumu jauniešiem.

Pazīstot muzeja pedagoga Ingunas Pogas darba stilu un metodes, priecājos, ka viņa ir paraugs tam kā jāatlasa materiāls, kā jānoformē un kāds vēstījums tam jānes. I.Pogai nepiemīt populisms, viņa neveido pasākumus pasākumu dēļ, bet jebkurš pasākums ir pārdzīvojums. Mēs varam daudz mācīties no šīs mērķtiecīgās, valstiski domājošās skolotājas.

Informāciju sagatavoja:

Zinaida Soboļeva, Skolu muzeju apvienības vadītāja