Rīgas Skolu muzeju prezidenti viesojās Liepājā

Rīgas skolu muzeju prezidenti no Rīgas Lietuviešu vidusskolas, Rīgas 95.vidusskolas, Rīgas 21.vidusskolas, 28.vidusskolas un Rīgas Ostvalda vidusskolas 2018.gada 18. un 19.janvārī devās pieredzes apmaiņas braucienā uz J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolu.

Muzeju darbs ir skolas identitātes uzturēšana – Latvijas vēsturiskās atmiņas saglabāšana, tādēļ svarīgi ir vairāk sadarboties arī pašiem muzejniekiem novados. Prezidentiem šī tikšanās iezīmēja jaunas idejas, lai veiksmīgāk turpinātu aktīvāku darbību gan Rīgā, gan novados, turpinot sadarbību stiprināsies saites, līdz ar to Skolu muzeju mantojuma saglabāšana un papildināšana, kā arī pārnešana arī nākamajām paaudzēm kļūs aizvien populārāka jauniešu vidū.

Papildus prezidenti iepazina Liepāju. Liepāja ir jūras, vēja un dzintaru pilsēta. Prezidenti izjuta mūsdienīgo gaisotni kultūras un arhitektūras pērles koncertzālē „Lielais dzintars” un izstaigāja Latvijas mūziķu Slavas Aleju, kur bronzas plāksnēs atstāto mūziķu roku nospiedumos varēja piemērīt savu plauktu nospiedumus. Gida pavadībā apskatīja arī Liepājas Svētās Trīssavienības katedrāli un no zvanu torņa redzēja Liepājas panorāmu. Karaostas cietuma muzejs ar savu spēcīgi vēsturisko kultūras mantojumu un gida stāstījumu atstāja jauniešos padziļinātas zināšanas arī par šo laika posmu. Rīgas Skolu muzeju prezidenti atgriezās Rīgā gandarīti par padarīto, redzēto un piedzīvoto.

Lai arī Latvija ir maza un vēsture ir līdzīga, katrā novadā tā ir savādāka, ar niansēm, ar notikumiem, tas padara Latviju lielu.

Rīgas Skolu muzeju prezidenti izsaka lielu paldies par atbalstu Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vadītājai Ingai Cimiņai un Rīgas Lietuviešu vidusskolas direktorei Jolantai Naglei.

Informāciju sagatavoja: Ramune Raziūnaite, Rīgas Skolu muzeju Prezidente no Rīgas Lietuviešu vidusskolas un Dace Lazdiņa, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra izglītības metodiķe