Seminārs vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programmu skolotājiem

Informējam, ka Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs  rīko semināru Rīgas interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programmu skolotājiem

2014. gada 16. oktobrī plkst. 15.30 Bērnu un jauniešu centrā „Rīgas Skolēnu pils”, K.Barona 99, Svētku zālē.

Darba kārtība:

  1. Pārskats par paveikto 2013./2014. mācību gadā
  2. Plānotie pilsētas un republikas pasākumi 2014./2015. mācību gadā
  3. Lekcija „Izglītība pēc 2015.gada – globālās tendences, lokālie izaicinājumi” lektore UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) ģenerālsekretāra pienākumu izpildītāja Baiba Moļņika
  4. Debates

Viva Dzene, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vizuālās mākslas programmu skolotāju metodiskās apvienības vadītāja

Dagnija Ramane, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vizuāli plastiskās mākslas programmu skolotāju metodiskās apvienības vadītāja