Seminārs vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programmu skolotājiem

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs rīko semināru Rīgas interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programmu skolotājiem 2015. gada 1. oktobrī plkst. 15.30 Bērnu un jauniešu centrā „Rīgas Skolēnu pils”, K.Barona 99, Svētku zālē.

Darba kārtība:

  1. Pārskats par paveikto 2014./2015. mācību gadā
  2. Plānotie pilsētas un republikas pasākumi 2015./2016. mācību gadā
  3. Lekcija (lektore Latvijas Nacionālā mākslas muzeja mākslas vēsturnieceEdvarda Šmite)
  4. Debates

 

 

Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra metodiķe Viva Dzene

27006045