Sanāksme izglītības iestāžu koru diriģentiem un mazo mūzikas kolektīvu vadītājiem

Informējam, ka Rīgas Interešu izglītības metodiskais  centrs (turpmāk – Centrs) rīko sanāksmi interešu izglītības mūzikas programmu skolotājiem 2014.gada 23.septembrī plkst. 16.00 Bērnu un jauniešu centrā „Rīgas Skolēnu pils”, K.Barona 99, Svētku zālē.

Darba kārtībā:

  1. XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu svētku repertuārs –  noslēguma koncerta mākslinieciskie vadītāji Gints Ceplenieks, Edgars vītols
  2.  „Rīgas Doms gailis 2015”  – Inga Cimiņa, Ilze Arne
  3. Plānotās koru un mazo mūzikas kolektīvu skates un konkursi 2014./2015.m.g.  – metodiķi
  4. Dažādi jautājumi, debates.

Aicinām rast iespēju Jūsu vadītās izglītības iestādes koru un mazo mūzikas kolektīvu vadītājiem piedalīties seminārā.

Kontaktpersona :

Andra Fenhane, Centra metodiķe, Rīgas mūzikas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja, tālrunis 29110913