Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas skolas vēstures muzejs

30. janvārī iepazinos ar Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas skolas vēstures muzeju. Pēc  pārnākšanas uz jaunajām telpām, iepriecina moderns iekārtojums, pārdomāts krājuma satura demonstrējums. Veiksmīgi atrisināts muzeja akcents – Pedagogu un skolēnu sasniegumi, skolas svarīgākie notikumi skolā, tradīcijas. Interesants stāstījums par priekšmetiem un cilvēkiem. Aktīva muzeja padome. Brīnišķīga attieksme par Kalnciema unikālo koka apbūvi un Zolitūdes apkārtnes vēsturi. Aktīva un radoša pašu muzejnieku darbība un sadarbība ar Celtniecības koledžas pasniedzējiem un studentiem. Izcils pedagogu un skolas vadības atbalsts.

Informāciju sagatavoja: Skolu muzeju apvienības vadītāja Zinaida Soboļeva