Zināmas Rīgas vokālās mūzikas konkursa “Balsis 2024” uzstāšanās secības

No 15. līdz 17. februārim Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības un kultūras iestādēs skanēs dziesmas! Norisināsies konkursa “Balsis 2024” I kārta. Konkursā pieteikušies 64 kolektīvi. Novēlam visiem labu veselību un veiksmi konkursā!

Pielikumā laika plāna tabula, aicinām iepazīties:

15., 16., 17. februāra uzstāšanās https://www.intereses.lv/precizeta-rigas-vokalas-muzikas-konkursa-balsis-2024-uzstasanas-seciba/

Kolektīva vadītājam konkursā jāierodas ar katra dalībnieka vecāku vai viņa aizbildņa parakstītām atļaujām (nolikumā pielikums Nr.2), kuras jāiesniedz vērtēšanas komisijai kopā ar 3 dziesmu nošu eksemplāriem.

Dalībniekiem konkursā lūdzam ierasties ne ātrāk kā pusstundu pirms paredzētās uzstāšanās. Pēc uzstāšanās kolektīvam piešķirtā sagatavošanās telpa ir jāatstāj.

Lai labi skan!

Atbildīgā par Konkursa norisi Centra galvenā speciāliste Arta Grīna e-pasts agrina@edu.riga.lv

“Balsis 2024” Grafiskais dizains un logo izstrāde Rita Sniedze.

 

Informāciju sagatavoja

Rita Sniedze

Centra projektu vadītāja