Rīgas skolu vēstures muzeju pasākumi 2017./2018. m.g. 2. pusgadam

Mērķis – iepazīties ar skates “Vēstījums Latvijai 100.dzimšanas dienā” vērtējumu, kas bija uz 12.12.2017. un gatavot mācību gada darba atskaiti, izvērtēs līdz 25.04.2018.

Uzdevumi:

  1. 2017. gada 2.pusgada vērtējumu pieņemt pēc nolikuma, ko rezumējām 12.12.2017.
  2. 2018. gada 1.pusgada vērtējumu vērtēt pēc iesniegtajām atskaitēm uz 25.04.2018.
  3. Izcilākos muzejniekus darba jomās vērtē “Prezidentu skolas” komisija uz 20.04.2018.
  4. Gada darba svinīgo pasākumu muzeju padomes rīko saskaņā ar muzeja pedagogu pēc savas izvēles noteiktā laikā savā skolā.

Mācību atsākšana:

  1. Prezidentu skolas nodarbības otrdienās plkst. 16:00 – BJC “Rīgas Skolēnu pils”, 215.kabinetā
  2. Muzeju gada darba prezentācijas – BJC “Rīgas Skolēnu pils”, 215.kabinetā
DATUMS LAIKS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE
08.01.2018. 15:00-17:00 Rīgas Valda Zālīša sākumskola

Andreja Pumpura Rīgas 11.pamatskola

Rīgas internātvidusskola bērniem ar dzirdes traucējumiem

Rīgas Valsts 1.ģimnāzija

09.01.2018. 15:00-17:00 Rīgas Valsts 2.ģimnāzija

Rīgas 6.vidusskola

Rīgas 13.vidusskola

Rīgas 21.vidusskola

Rīgas 25.vidusskola

Rīgas 28.vidusskola

10.01.2018. 15:00-17:00 Rīgas 31.vidusskola

Rīgas 33.vidusskola

Rīgas 40.vidusskola

Rīgas 49.vidusskola

Rīgas 61.vidusskola

11.01.2018. 15:00-17:00 Rīgas 63.vidusskola

Rīgas 71.vidusskola

Rīgas 74.vidusskola

Rīgas 84.vidusskola

Rīgas 88.vidusskola

12.01.2018. 15:00-17:00 Rīgas 89.vidusskola

Rīgas 95.vidusskola

Rīgas Rīnūžu vidusskola

13.01.2018. 15:00-17:00 Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola

Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Rīgas Ostvalda vidusskola

Rīgas Anniņmuižas vidusskola

15.01.2018. 15:00-17:00 Rīgas Lietuviešu vidusskola

Rīgas Zolitūdes ģimnāzija

Rīgas Klasiskā ģimnāzija

16.01.2018. 15:00-17:00 Ziemeļvalstu ģimnāzija

Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola

Rīgas 18.vakara (maiņu) vidusskola

Rīgas Vakara ģimnāzija

17.01.2018. 15:00-17:00 Iļģuciema vidusskola

Rīgas Igauņu pamatskola

Skolu vēstures muzeja darba jomu atbildīgo mācības – BJC „Rīgas Skolēnu pils”- 215.kabinets:

– 05.02.2018. – prezentāciju veidošana

– 06.02.2018. – darba metožu izmantošana gidu darbā

– 07.02.2018. – fotogrāfijas prezentācijā

– 08.02.2018. – video veidošanas principi – teksts un muzikālā  atskaņojuma saskaņošana

– 09.02.2018. – prezentācijas satura noformējums, veidošanas principi

 

Sadarbības konference “Latvijas, Lietuvas, Polijas un Igaunijas 100.gadadienas svētku atzīmēšana” 19.-20.04.2018.

Sadarbībā – Jauna tradīcija skolu vēstures muzeju darbā

PROGRAMMA 19.04.2018.

9:30-10:00 – reģistrācija Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā, Raiņa bulvārī 8

10:00-10:30 – konferences atklāšana ar un iepazīstināšana ar viesiem un darba kartību konferencē – Rīgā

10:30-11:10 – skolu identitātes vēstures muzeju loma tradīciju attīstībā – Rīga

11:10-11:30 – skolu vēstures muzeji Lietuvas skolās – prezentē Lietuva

11:30-11:50 – skolu vēstures aktualizēšana Igaunijas skolās – prezentē Igaunija

11:50-12:10 – savas skolas tradīciju izmantošana audzināšanā – prezentē Polija

13:00-14:00 – pusdienas Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā

14:00-14:30 – skolas identitātes vēstures muzeja statuss, saturs, darba metodes un darba organizācija – Rīgas valsts 1.ģimnāzijas prezidente Kristīne Priedniece

14:30-15:00 – skolas vēstures muzejs – skolēnu veidots muzejs. Muzeja nolikums, padome un padomes funkcijas – viceprezidents Andis Jermakovs

15:00-16:00 – iepazīšanās koncerts kopā ar viesiem

16:00-16:30 – sadarbības nodoma protokola parakstīšana

16:30 – viesu došanās uz savam sadraudzības skolām un viesošanās skolās

PROGRAMMA 20.04.2018.

9:30 – darba norise pēc draudzības skolas programmas

 

 

Skolu vēstures muzeju pedagogu darbs

23.01. plkst.16:00  – skolu muzeju rajonu koordinatoru sanāksme – BJC „Rīgas Skolēnu pils”- 215. kabinets

07.02. plkst. 16.00 – darba plāns 2017./2018.m.g. II pusgadam – BJC „Rīgas Skolēnu pils”- 215. kabinets

11.04. plkst.16:00 – mācību gada darba izvērtējums – BJC „Rīgas Skolēnu pils”- 215.kabinets

03.05. plkst.15:00 – 2017./18.māc.gada darba rezumējums – Latvijas Kara muzejs.