Rīgas skolu muzeju pedagogi piedalījās mācību gada izvērtēšanas un pieredzes apmaiņas izbraukuma seminārā

Rīgas vispārējās izglītības iestāžu skolu muzeju pedagogi 12. jūnijā devās pieredzes apmaiņas izbraukuma seminārā – praktikumā uz Jelgavas Valsts ģimnāziju, kur notika skolu muzeju izstrādāto gada izpētes tēmu lasījumi.

Semināra laikā vairāki muzeju pedagogi prezentēja divu gadu garumā tapušās izpētes tēmas. Tāpat tika veikta visu skolu muzeju 2023./2024. mācību gada darba analīze, kā arī tika ieskicēti galvenie nākamā mācību gada uzdevumi. Diskusiju rezultātā skolu muzeju pedagogi nonāca pie secinājuma par to, ka nākamajā mācību gadā jāvienojas par vienotu izpētes tēmu. Kā viens no variantiem tika piedāvāts veikt pētījumus par interešu izglītību skolā vai vismaz par māksliniecisko pašdarbību.

Semināra laikā Rīgas skolu pedagogiem bija iespēja ne tikai dalīties pieredzē savā starpā, bet arī, apmeklējot Jelgavas novada Ozolnieku vidusskolas muzeju, Jelgavas Valsts ģimnāzijas muzeju, Bauskas novada Iecavas vidusskolas muzeju, kā arī Jelgavas Dzīvesziņas un arodu sētu, gūt jaunas vērtīgas idejas turpmākajam darbam.

Paldies Ozolnieku vidusskolas direktorei Everitai Borisovai un muzeja vadītājai Maijai Kārkliņai par laipno uzņemšanu un stāstu par skolas vēsturi un tradīcijām! Paldies Jelgavas Valsts ģimnāzijas direktorei Inesei Bandeniecei un muzeja vadītājai Reginai Detlavai par iepazīstināšanu ar skolu un semināra norises nodrošināšanu! Paldies Iecavas vidusskolas muzeja vadītājai Dacei Greižai par sirsnīgo uzņemšanu un iepazīstināšanu ar skolas vēsturi!

Fotogrāfiju autori: Ineta Krastiņa, Vēsma Sūna, Jeļena Ofmane, Uģis Vārslavāns, Jāzeps Imants Vikšers.

Informāciju sagatavoja: Uģis Vārslavāns, Rīgas skolu muzeju jomas metodiskās apvienības vadītājs.