Rīgas Skolēnu skatuves runas konkurss “Rīgas zvirbulis” Vidzemes priekšpilsētā

Piektdien, 14. oktobrī, Rīgas Skolēnu skatuves runas konkursa “Rīgas zvirbulis” 2. kārtā piecās vecuma grupās piedalījās 67 dalībnieki no 24 Vidzemes priekšpilsētas  izglītības iestādēm un 2 dalībnieki no Ziemeļu rajona.

Dalībnieki uzstājās ar diviem daiļdarbiem – dzeju un prozas fragmentu. Vienu darbu drīkstēja runāt savā dzimtajā valodā, līdz ar to dalībnieku priekšnesumi bija ne tikai latviešu, bet arī krievu un poļu valodās.

24 dalībnieki ieguva pakāpju diplomus. Žūrijas – režisores Birutas Baumas, režisores Lauras Paegles un runas pedagoga Gunāra Antapsona vērtējumā 2.  pakāpes diplomu un

  1. vietu ieguva Rīgas 21. vidusskolas 1.b klases audzēknis Jegors Drigo, skolotāja Ludmila Stančika;
  2. vietu – Rīgas 84. vidusskolas 4.c klases audzēkne Krista Krūmvēvere, skolotāja Ināra Krivate;
  3. vietas ieguvēja ir Strazdumuižas internātvidusskolas – attīstības centra vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem 6. klases audzēkne Vera Marija Sujetkina, skolotāja Dzintra Pokule.

Visveiksmīgāk dalībniekus konkursam izdevies sagatavot skolotājai Ludmilai Stančikai, jo visi 4 dalībnieki ir izvirzīti dalībai nākamajā kārtā.

17 dalībniekiem vēlam veiksmi konkursa 3. kārtā!

Ilze Herberga

Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra

Vidzemes priekšpilsētas pasākumu koordinatore