Rīgas Mazo formu uzveduma konkursa 2. kārtas dalībnieki

Rīgas Mazo formu uzvedumu konkurss notiks 2016. gada 8. aprīlī no plkst. 11.00 Bērnu un jauniešu centrā “Rīgas Skolēnu pils”, K. Barona ielā 99. Vēršam dalībnieku uzmanību, ka uzstāšanās notiks Skolēnu pils Svētku zālē.

DALĪBNIEKI