Rīgas Centra humanitārajā vidusskolā noslēdzies skatuves runas konkurss

No 8. – 15. oktobrim Rīgas Centra humanitārajā vidusskolā, spītējot grūtībām, kas saistītas ar ierobežojumiem, notika skolas runas konkursa pirmā kārta. Ievērojot visas prasības un noteikumus, tajā bija iespēja piedalīties katras klases izvirzītajiem šā gada labākajiem runātājiem. Atliek vien skumt, ka klausītāju auditorija šogad nevarēja būt ierasti plaša nedz sākumskolā, nedz vecākajās klasēs, kur parasti savās literatūras stundās konkursantus ar interesi klausījās veseli klašu kolektīvi.

Literatūras skolotājas katru rudeni vienojas par kopēju, visiem vecumiem piemērotu tēmu. Šogad izvēlējās “Emocijas”. Lai arī, piemēram, I. Ziedoņa “Dziesmiņa par prieku” pašsaprotami piesaistīja dažu bērnu un jauniešu uzmanību, autoru un konkrētu darbu izvēlei dalībnieki piegāja ļoti radoši.

Skolā ir tradīcija, ka konkursantus kopā ar režisori Irēnu Baumu vērtē arī teātra “Spogulis” audzēkņi. Viņiem darbošanās žūrijās, uzklausīto priekšnesumu analīze kopā ar pedagogu ir zināms teātra nodarbību turpinājums, nodarbībās gūto zināšanu pielietojums praksē.

Katras klašu grupas veiksmīgākie dalībnieki piedalīsies skolas konkursa otrajā kārtā, kurā vajadzēs runāt dzejoli un prozas darbu. No viņu vidus tiks izvēlēti pilsētas runas konkursa potenciālie dalībnieki.