Rīgas 49. vidusskolas “Skolas karoga stāsts”

Skolu muzeju biedrības pasākuma “Skolas karoga stāsts” skolas vēstures notikumu izzināšana un popularizēšana digitālajās platformās dalībnieku darbi – Rīgas 49. vidusskola, “Skolas karoga stāsts”.

Prezentācija pieejama šeit.

Pirmais skolas karogs bija Rīgas Valsts parauga pamatskolas karogs. Tas radās kā Draudzīgā Aicinājuma dāvinājums 1939. gada 7. maijā, un to īstenoja un svinīgi skolai nodeva Rīgas prefektūra. Par šo notikumu ir atrodama informācija Latvijas Valsts vēstures arhīva materiālos 6642.f., 1.apr., 2986.lieta, 244.lpp, to apstiprina arī 1939. gada preses izdevumi. Otrā pasaules kara un okupāciju rezultātā skolas pirmais karogs pazuda. Padomju laika karogs ir saglabājies un ir apskatāms skolas vēstures muzejā. 1990. gadā, kad skola sāka gatavoties savai 70. gadadienai, tika meklēta informācija Latvijas Valsts arhīvā, apkopoti preses materiāli un vākti ziedojumi, lai darinātu skolas karogu, kas būtu identisks pirmajam skolas karogam. Iniciatori bija direktors Juris Liepiņš – 1973.gada skolas absolvents un direktora vietnieks Lūdolfs Mihelsons, 1965. gada skolas absolvents.

Skolas karoga stāstu popularizē 12.a klases skolniece Evelīna Liepiņa: “Gribu ne tikai pati lepoties ar savas skolas patriotiskajām saknēm, bet arī dot ieguldījumu skolas karoga un skolas vēstures popularizēšanā”.

Informāciju sagatavoja: Aina Babre, Rīgas 49. vidusskolas vēstures muzeja vadītāja.