Publicēts jaunais Rīgas skolēnu skatuves runas konkursa “Rīgas zvirbulis” nolikums

Informējam! Publicēts jaunais Rīgas skolēnu skatuves runas konkursa “Rīgas zvirbulis” NOLIKUMS.

Konkurss notiks 2016. gada oktobrī un ir veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai.