Piemiņas plāksnes atklāšana Ģedertam Odiņam

29. septembrī Martas ielā 5, Rīgā, notika piemiņas plāksnes atklāšana Ģedertam Odiņam – skolotājam, skolu un biedrību veidotājam, 20.gs. sākuma progresīvo skolotāju atbalstītājam, Trīs zvaigžņu virsniekam.

Pasākumā piedalījās muzeju pedagogi: I. Krastiņa, Dz. Paukšta, N. Naumeca, M. Rebaine, Ļ. Ružko, L. Balode, A.Treija, R. Žalnierius, tāpat piedalījās arī muzejnieki no Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas, Rīgas 6.vidusskolas, Rīgas 25. vidusskolas, Rīgas 45. vidusskolas, Rīgas 63. vidusskolas, Rīgas 84.vidusskolas, Rīgas 89.vidusskolas un Rīgas Žoltoka vidusskolas.

Pasākumu atklāja Zinaida Soboļeva ar J. Grestes vārdiem: “Kas var būt varenāks par skolotāju?” Pēc īsa ievada Rakstniecības un mūzikas muzeju pētnieciskās nodaļas eksperts Andrejs Grāpis klātesošos iepazīstināja ar Ģederta Odiņa darbu Rīgas amatu, vēlāk Nikolaja II tirdzniecības, skolā.

Piemiņas plāksni atklāja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Eiženija Aldermane, Rīgas Lietuviešu vidusskolas direktore Aldona Treija un muzeja pedagogs Rolandas Žalnierius. Muzejniekiem par darbu pateicās Skolu muzeju biedrības priekšsēdētāja vietniece Ineta Krastiņa un aicināja iesākto darbu turpināt, padziļinot skolas vēstures izpēti. Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vadītāja Inga Cimiņa pateicās visiem par paveikto darbu un pasākuma sagatavošanu, kā arī sirsnīgi sveica Skolotāju dienā. Lietuviešu Latvijā un pasaulē biedrība pasākuma sagatavotājiem pateicās ar lietuviešu dāvanu. Rīgas 40. vidusskolas muzeja pedagogs Ļubova Ružko ar saviem muzejniekiem pasniedza rudens ziedus visiem dalībniekiem.

Aicinām izlasīt Andreja Grāpja sagatavoto rakstu par Ģedertu Odiņu ŠEIT!