“Rīgas Zvirbulis” fināla kārtība 4. un 9. novembrī

Paziņojam Skatuves runas konkursa “Rīgas Zvirbulis” 2016 fināla uzstāšanās secību.
Atgādinām, ka fināls notiks divās dienās – 4. un 9. novembrī  Rīgas Skolēnu pilī. Dalībnieku uzstāšanās sarakstus un laikus skatīt šeit:
“Rīgas Zvirbulis 2016” fināla dalībnieki 4. novembrī
“Rīgas Zvirbulis 2016” fināla dalībnieki 9. novembrī

Atgādinām, ka saskaņā ar konkursa Nolikumu, dalībniekiem jāsagatavo 3. darbs un repertuārs jāiesūta pa e-pastu laura.paegle@intereses.lv līdz š.g. 2. novembrim.

Konkursa 2. kārtas repertuāru mainīt nedrīkst.
Konkursa 3. kārtas 1. daļā katrs dalībnieks runā pēc izvēles vienu dzejas un vienu prozas darbu. Pēc žūrijas apspriedes tiek paziņots, kuriem dalībniekiem jārunā trešais sagatavotais darbs (dzeja vai proza).