OTRĀ IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU VĒSTURES MUZEJU PREZIDENTU SANĀKSME

Informējam, ka 2014. gada 9. janvārī notiks II Izglītības iestāžu vēstures muzeju  prezidentu sanāksme.

Darba kārtība.

1.Kā organizēt darbu muzejā (pasākumi 2014. gadā).

2.Par vienotu pieeju krājuma uzskaitē.

3.Ieskicējam 3 galvenās jomas, kuras vērtēs muzeju skatē aprīlī.

Pateicos muzeju pedagogiem par prezidentu sagatavošanu darbam. Jau pagājušā sēdē par Prezidentu frakcijas vadītāju bija apstiprināts Arnolds Ābelīte (Rīgas 25.vidusskolas 12. klases skolnieks). Viņš arī  informēs skolu padomes par darāmo.

Aktīvs ir Natālijas Draudziņas vidusskolas muzeja prezidents – 9. klases skolnieks Indulis Grīnvalds.

Patīkami ka aktivizējās Igauņu pamatskola – prezidente Eva Altrofa – 8.klases skolniece.

Labu piemēru citām muzeju padomēm rāda Rīgas 28.vidusskolas 6.klases skolniece muzejniece Monika Ivanova, kura aizvietoja savu prezidentu, bet informāciju viņam nodos.

Līdz nākošai sanāksmei 20.februārī – sagatavosim mutisku informāciju par  nozīmīgāko darbu skolā (no 1.septembra līdz mācību gada noslēgumam, neaizmirstot, ka Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta un akcentējot, ka atzīmēsim piemiņas plāksnes Jānim Grestem atklāšanu Rīgā, Martas ielā 5.

Skolu muzeju metodiskās apvienības vadītāja Zinaida Soboļeva