Novembra svētku aktivitātes Rīgas Sarkandaugavas pamatskolā

Novembra mēnessī Rīgas  Sarkandaugavas Pamatskolas dzīvē saistās ar vairākām tradīcijām.

Viena no šim tradīcijām  ir konkurss “Mārtiņdienas gailis”, kurā  skolēniem  izgatavot savu Mārtiņdienas gaili. Darbus var zīmēt vai veidot telpiskus, izmantojot dažādas tehnikas. Tiek pieņemti gan individuāli, gan grupu darbi. Arī šogad  1. līdz 4. klašu skolēni bija cītīgi pastrādājuši. Darbi bija koši un daudzveidīgi, izstāde radīja patiesu Mārtiņdienas noskaņu.

Otra nozīmīga novembra mēneša tradīcija ir konkurss – viktorīna ,,Mana Latvija” sākumsskolas skolēniem, kas ik gadu notiek pirms Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas. Šogad viktorīna norisinājās 16.novembrī.

Viktorīnu – konkursu organizē un vada skolotāja Inna Bebriša. Pasākumā aktīvi iesaistās arī sākumskolas skolotājas Ieva Tomane un Maija Žunda. Skolēni, atbildot uz jautājumiem, uzzina daudz jauna par Latviju.

 

 

Galerijā aplūkojamas  fotogrāfijas ar  darbiem no Mārtiņdienas izstādes un  Valsts svētku viktorīnas norises.

Materiālu sagatavoja skolas muzeja vadītāja Dzintra Paukšta