Notiks skolu muzeju festivāls “Interesanti dažādībā – vienoti Latvijai”

Cīņa par latviešu tautas atmodu, par mācībām mātes valodā, par skolotāju gatavošanu tautas tradīciju garā, par jaunu mācību saturu un grāmatām – uzsāka “progresīvie skolotāji” 19.gs. beigās un 20.gs. sākumā (tā viņi sevi sauca). Viņi organizēja priekšlasījumus, kursus skolotājiem, tikšanās, bērnu svētkus un citus tautas biedrošanās pasākumus Rīgā, Martas ielā 5, un Latviešu biedrības namā. Šogad sakrīt Latvijas valsts un Latviešu biedrības nama simtgade.  Skolu muzeju biedrība izmantoja telpas un dalījās pasākumos. Muzejnieki vienmēr bijušu valstiski, dominējoši un darbīgi. Pasākums veltīts muzejnieku sadarbībai ar atbalstītājiem un notiks 7. novembrī plkst. 15.00 Rīgas latviešu biedrības namā.

Pasākumā rādīsim, ko paralēli darbam muzejā darām interešu virzienā – vēsture, folklora, dziesma, deja, māksla, rokdarbi, projekti, olimpiādes, dalāmies pieredzē “Ņemu un dodu”.

Pasākums veltīts kā pateicība folklorai, dejai, dziesmai, mākslai, olimpiādēm, projektiem, Eiropas pieredzei. Apkopot simtgadē veikto darbu, kā pateicība par iespēju strādāt kopdarbībā, pateicība visiem, kas veido Latviskās vērtības un mūsu piederības sajūtu skolai un Latvijas valstij.

Pasākumu gatavo “Prezidentu skola”. Piedalās muzeju padomes un muzeju pedagogi.

Informāciju sagatavoja: Muzeju metodiskās apvienības vadītāja Zinaida Soboļeva