Notiks informatīvā sanāksme/seminārs Rīgas interešu izglītības mūzikas kolektīvu vadītājiem

Informējam, ka Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs rīko seminārus Rīgas interešu izglītības mūzikas  kolektīvu vadītājiem 2018. gada janvārī un februārī:

Rajons/ Priekšpilsēta

 

Datums, laiks Vieta Semināra tēma Lektors
Zemgales priekšpilsēta, Kurzemes rajons

 

18.janvāris

plkst. 15.00

Āgenskalna Valsts ģimnāzija, Lavīzes iela 2A 1.Jaunā mācību līdzekļa “Solfegio”- mūzikas aplikācijas prezentācija

2.Lekcija un atklātā nodarbība ar 7.-9.klašu kori ”Vokālā darba metodika. Vingrinājumi elpas sasaistei ar skaņu”

L.Kazaka

E.Dziļums

A.Šeļegovska

Vidzemes priekšpilsēta 6.februāris

plkst. 15.30

Rīgas Skolēnu pils,

Kr.Barona  iela 99

1.Jaunā mācību līdzekļa “Solfegio”- mūzikas aplikācijas prezentācija

2.Aktualitātes koru un ansambļu repertuārā.

L.Kazaka

I. Freimane

Centra rajons, Latgales priekšpilsēta, Ziemeļu rajons 25.janvāris

plkst. 16.00

Rīgas Skolēnu pils,

Kr. Barona iela 99, 215.telpa

1.Jaunā mācību līdzekļa “Solfegio”- mūzikas aplikācijas prezentācija

2.Praktiski logopēdiskie vingrinājumi un ieteikumi pedagogiem darbā ar skolēniem mazajos mūzikas kolektīvos.

L.Kazaka

E.Puriņa

N.Jekimova

I.Apsīte

E.Milzarāja


Darba kārtība:

  1. Lekcija, atklātās stundas, labā pedagoģiskā prakse;
  2. 2017./2018.mācību gada skates,  konkursi, koncerti;
  3. Jaukto koru kopmēģinājumu izveide, repertuāra sadale;
  4. 1.-4.klašu koru un mazo mūzikas kolektīvu Labdarības koncerta „ES jau esmu liels” repertuārs (Vidzemes priekšpilsēta);
  5. 1.-4. klašu koru Draudzības koncertu grafika izveide;
  6. Dažādi jautājumi, diskusijas.

Kontaktpersona: Evija Milzarāja, mūzikas metodiskās apvienības vadītāja, tālrunis 26411385, e-pasts: evija.milzaraja@intereses.lv