Noslēgusies vēstures skolu muzeju skate

2014. gada 7.maijā notika Rīgas izglītības iestāžu skolu vēstures muzeju skates noslēguma pasākums. Uz pasākuma noslēgumu ieradās 103 muzejnieki un muzeju pedagogi. No 43 Rīgas skolu muzejiem skatē nepiedalījās Rīgas 29., 32., 45. un 61. vidusskola. Uz noslēguma pasākumu neieradās 2., 37., 40. un 53. vidusskolu pārstāvji.Pasākums notika BJC „Rīgas Skolēnu pils” 112. telpā. Neskatoties uz saspiestību, viss notika draudzīgā atmosfērā kā iecerēts. Rīgas Lietuviešu vidusskolas direktore A.Treija cienāja dalībniekus ar konfektēm un cepumiem. Pasākumā aktīvu dalību ņēma Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vadītāja Inga Cimiņa.

Pasākumu atklāja Zinaida Soboļeva, nododot sveicienu no I. Jākobsones kundzes un izsniedza atzinības rakstus A.Zumentei, M. Zvaigznem, V.Sūnai, tad Z.Soboļeva iepazīstināja ar biežākajām kļūdām, kuras tika pieļautas lasot skates Nolikumu.

Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vadītāja Inga Cimiņa izteica savu un žūrijas vērtējumu par muzeju paveikto, sveicot ar rezultātiem un aicinot uz jauniem sasniegumiem, izsniedzot arī apbalvojumus.

1. pakāpes diplomus un atzinības rakstu saņēma:

Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Lietuviešu vidusskola, Āgenskalna Valsts ģimnāzija, Rīgas 13., 25., 28., 33., 71. un 84. Vidusskola, kā arī Rīgas internātvidusskola bērniem ar dzirdes traucējumiem, A. Pumpura 11.pamatskola, Puškina licejs, Ziemeļvalstu ģimnāzija un Zolitūdes ģimnāzija.

2. pakāpes diplomus un atzinības rakstus saņēma:

Rīgas 49., 74., 89. Vidusskola, Natālijas Draudziņas ģimnāzija, Rīnūžu vidusskola, Anniņmuižas vidusskola un V.Zālīša pamatskola.

3.pakāpes diplomus un atzinības rakstus saņēma:

Rīgas 6., 21., 31., 37., 88., 95. vidusskola, Ostvalda vidusskola un Iļģuciema vidusskola.

Pateicības saņēma:

Rīgas 24., 40., 53.vidusskola un Sanatorijas internātpamatskolas muzeja pedagogi.

Ar veikto darba pieredzi dalījās Rīgas 25.vidusskola un 4.-7. Klašu muzejnieki no Rīgas 28., 84. un 71. vidusskolas, pastāstot par savu muzeja darbu visiem klātesošajiem. No mazākumtautību skolām ar ļoti emocionālu sava darba veikumu uzstājās Lietuviešu vidusskola un sveica visus lietuviešu valodā.

Visus apbalvotos ar konfekšu kārbām sveica tirdzniecības centrs „Spice”, aicinot piedalīties arī viņu veidotajā konkursā skolēniem- „Popiela” 13.jūnijā. Mūsu draugi no Daugmales priekam atsūtīja arī tulpītes.

Pēc novērtētā darba šogad visas skolas kopā ar diplomu saņēma arī uzdevumus 2014./2015. macību gadam. Tēma- „Personības, kas veikušas nozīmīgu darbu skolā un sabiedrībā”.

Žurnālise Anita Šmite atklāja, ko uzskatām par personību skolā un sabiedrībā un aicināja lepoties un savās projektu darbos akcentēt uzmanību šim uzdevumam.

Noslēgumā Z.Soboļeva aicināja uz darba atskaišu saskaņošanu un dalību piemiņas plāksnes atklāšanā Jānim Grestem š.g. 22.maijā pl.15.00 Rīgā, Martas ielā 5.

Informāciju sagatavoja:

Zinaida Soboļeva

Skolu vēstures muzeju metodiskās apvienības vadītāja