Noslēgusies Teātra mākslas pedagogu informatīvā sanāksme/seminārs

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs rīkoja Rīgas izglītības iestāžu interešu izglītības teātra mākslas pedagogu informatīvo semināru/sanāksmi 2021. gada 6. oktobrī plkst. 11.00-14.00 klātienē Bērnu un jauniešu centrā „Laimīte” un tiešsaistes platformā Zoom.

Sanāksmes mērķis bija iepazīstināt pedagogus ar plānotajiem notikumiem teātra mākslas jomā 2021./2022. m.g. Sanāksmes sākumā ilggadēja teātra mākslas galvenā speciāliste Laura Paegle informēja par 2020./2021. m.g. paveikto teātra mākslas jomā. Viņa akcentēja teātra kolektīvu radošos meklējumus attālinātajā mācību procesā, kā arī akcentēja būtiskākās atziņas no Skatuves runas konkursa. Laurai Paeglei izteica pateicību RD IKSD un VISC pārstāvji par nozīmīgu darbu teātra mākslas jomā Rīgā un Latvijā. Teātra mākslas pedagogi tika iepazīstināti ar plānotajiem konkursiem, pasākumiem, semināriem un kursiem šajā mācību gadā.

Semināru “Darbības teātra principi” vadīja Latvijas Kultūras akadēmijas Emeritus profesore Anna Eižvertiņa. Teātra mākslas pedagogi tika iepazīstināti ar A.Eižvertiņas jauno grāmatu “Ceļvedis darbības teātrī”. Semināra pirmā daļa bija veltīta būtiskākajiem elementiem teātra mākslā, bet otrajā daļā dalībniekiem tika demonstrēti praktiski uzdevumi un vingrinājumi, kurus iespējams izmantot teātra mākslas nodarbībās. Kopumā teātra mākslas seminārā piedalījās 46 dalībnieki gan klātienē, gan tiešsaistē.

Rīgas izglītības iestāžu interešu izglītības teātra mākslas pedagogi jauno mācību gadu ir sākuši radoši, lai tālāk iedvesmotu bērnus un jauniešus!

Informāciju sagatavoja: Reinis Vējiņš, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra teātra mākslas jomas galvenais speciālists