Noslēgušies skolu vēstures muzeju vadītāju kursi

26. oktobrī noslēdzās skolu vēstures muzeju pedagogu kursi. Pateicos skolu vēstures pedagogiem par pozitīvu lektoru un demonstrētāju darba vērtējumu. Muzeju pedagoga lomu skolas muzejā un skolā vērojām Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā (A.E.Zumente) un Rīgas 25.vidusskolā (R.Liepiņa). Par informācijas tehnoloģiju pielietojuma prasībām un moderno pieeju muzeja ekspozīcijā redzējām Latvijas Kara muzejā (M.Mitenbergs). Kursu dalībnieki saņēma visu skolas vēstures muzejam nepieciešamo dokumentu paketi, bet neskaidrības ar mani risiniet konsultācijās sev pieņemamā laikā.

Kursos iepazināmies ar galvenajām audzināšanas darba vadlīnījām. Muzeja darbs nav pulciņš, te katru dienu rit dinamisks darbs domu apmaiņā, diskusijās, vienu izstādi nomaina otra, kur šogad akcents uz skolotāju personības lomu un skolēnu sasniegumiem. Tagad aicinu uz šī gada darba noslēguma izvērtēšanu: ar ko un kā startēsiet, aicinu  uz noslēguma scenāriju izskatīšanu BJC “Rīgas Skolēnu pilī” 215.kabinetā 8.novembrī plkst.16:00 (ziņosiet par savu formātu un pieņemsim rīcības programmu).

2.novembrī prezidenti plkst. 16:00 BJC “Rīgas Skolēnu pils”215.kabinetā tiek aicināti uz tikšanos  ar Roberto Meloni. Tikšanās tēma “Latviešu valodas loma valstī”.

Lūdzu iepazīties ar Evijas Pelšas prezentācijas “Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas (MK Nr.480)” materiālu ŠEIT.

Informāciju sagatavoja: Zinaida Soboļeva, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra skolu vēstures muzeju apvienības vadītāja