Noslēgusies muzeju skate

No 11.04.-17.04. žūrija vērtēja izglītības iestāžu vēstures muzejus pēc nolikuma, ko aprīlī apstiprināja BJC „Rīgas Skolēnu pils” direktors J.Bogdānovs un kas bija saskaņots ar RD IKSD.

Apstiprinātā žūrija vērtēja krājumu, muzeja pedagoga, muzeja padomes darbu un muzeja attīstības plānu. Pašlaik tiek vērtēts darbs kopumā, bet mākslinieces D.Ramane un V.Dzene izvērtēja muzeja noformējumu.

Visumā 2013./2014.m.g. izglītības iestāžu muzeji ir aktivizējuši savu darbu izmantojot muzejnieku izdomu un pedagogu atbalstu.

22 no 42 muzejiem ir īpaši pastrādājuši pie satura un vizuālā noformējuma.

Žūrija novērtēja:

–         ar izcili – Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas muzeju (muz.ped. Māris Zvaigzne).

–         ar teicami – Rīgas 13.vsk. (I.Tūmiņa, N.Jurčenko), Rīgas 71.vsk. (A.Rižikovs), Rīgas Zolitūdes ģimnāzija (A.Dalbiņa), Puškina licejs (I.Bergmane), Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzija (V.Sūna).

–         ar labi – Rīgas Valsts 1.ģimnāzija (A.E.Zumente), Rīgas 28.vsk. (D.Paukšta), Rīgas 37.vsk. (N.Švarcburga), Rīgas 40.vsk. (Ļ.Ruško), Rīgas 95.vsk. (T.Trehdenova), N.Draudziņas vsk. (L.Balode), Rīgas Anniņmuižas vsk. (I.Povedjonoka), Rīgas Rīnūžu vsk. (V.Verhovska), Rīgas 63.vsk.(I.Trukšāne), Rīgas 89.vsk. (S.Novikova).

–         Pie satura saskaņošanas ar noformējumu jāpiestrādā Rīgas 24.pamatskolai (B.Lasmane), Rīgas V.Zālīša pamatskolai (I.Tauriņa), Rīgas 31.vsk. (D.Bogdanoviča), Rīgas Iļģuciema vsk. (A.Brice), Rīgas Ostvalda vsk.(Plakāti virs soliem aizsedz kopskatu. N.Lašins).

Žūrija turpina darbu pie dokumentu izvērtēšanas un krājuma novērtēšanas. Darbu rezumēsim 7.maijā plkst.15:00 Rīgas Skolēnu pilī. Aicinu muzeja pedagogus ar savu padomi piedalīties darba izvērtējumā.

Darba kārtība:

1. Par darbu, ko veikuši šai mācību gadā informēs Rīgas 25.vsk., Rīgas 84.vsk. 3.-4.klases muzejnieki, Rīgas 28.vsk. 5.-6.klases muzejnieki, Rīgas 71.vsk. muzejnieki.

2. Žūrijas vērtējumu kopumā izteiks Z.Soboļeva

3. Uzdevumu nākamajam gadam ieteiks žurnāliste Anita Šmite.

4. Apbalvošana. (iesniegt pieteikumus).

 

Bez atrunāšanās gaidīšu visus.

Zinaida Soboļeva