Noslēgušies kursi muzeju pedagogiem

No 24. līdz 27. oktobrim notika muzeju pedagogu kursi.

24.10.2016. Latvijas Kara muzejs, Smilšu ielā 20, Rīgā

 • Skolu muzeju biedrības vēsture. – Z.Soboļeva– BJC „Rīgas Skolēnu pils” interešu izglītības centra metodiķe
 • Par patriotisko audzināšanas darbu skolā. Pieredzē dalās: M.Zvaigzne – Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, I.Krastiņa – Rīgas Valsts 2.ģimnāzija, M.Rebaine – Rīgas 84.vidusskola, N.Jurčenko un I.Tūmiņa – Rīgas 13.vidusskola
 • Arhīvu palīdzība skolām. – Antra Mazūra – Latvijas Nacionālais arhīvs

25.10.2016. Latvijas Kara muzejs, Smilšu ielā 20, Rīgā

 • Muzeja noformējuma akcenti. – Zane Egle – LKM izglītības un informācijas nodaļas vēsturniece
 • Muzeja krājuma veidošana, glabāšana, izmantošana. – Mārtiņš Mitenbergs – LKM izglītības un informācijas nodaļas vadītājs

26.10.2016. Rīgas 40.vidusskola, Tērbatas ielā 15/17

 • Muzeja dokumentācija. – Z.Soboļeva
 • Publiskā runa. – Gunārs Antapsons– BJC „Rīgas Skolēnu pils” interešu izglītības centra metodiķis

27.10.2016. Rīgas 40.vidusskola, Tērbatas ielā 15/17

 • Muzeju atestācijas rezultāti. Gatavošanās valsts 100.gadei. – Evija Pelša – LR VISC interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente
 • Muzeja padomes darbs. – Rudīte Liepiņa – Rīgas 25.vidussskolas muzeja pedagogs
 • Aptauja kursu noslēguma vērtējums:
 • praktiski un atbilstoši darba saturam
 • Skolām strādāt identitātē
 • Rīgas Skolu muzejam – gaidam pasākumu piedāvājumus