Mūžībā aizgājusi Friča Brīvzemnieka pamatskolas skolotāja Inta Pīrāga

Dziļās sērās paziņojam, ka 2021.gada 22.martā pa Mūžības Ceļu aizgājusi mūsu skolotāja INTA PĪRĀGA.

Inta Pīrāga (1933.g. 17.jūlijs – 2021.g. 22.marts) dzimusi Rīgā. Pēc Latvijas Valsts universitātes absolvēšanas Inta uzsāka bioloģijas skolotājas darba gaitas Gaujienas vidusskolā, pēc tam turpinot darbu Rīgas 38.astoņgadīgajā skolā un ilgus gadus arī Rīgas 73.vidusskolā (tagadējā Āgenskalna Valsts ģimnāzija). Friča Brīvzemnieka pamatskola ir viņas pēdējā darba vieta.

Pedagoga darbs bija Intas sirdsdarbs. Savas bagātīgās bioloģijas zināšanas Inta nodeva skolēniem. Savā pēdējā darbavietā Friča Brīvzemnieka pamatskolā Inta strādāja gan par bioloģijas skolotāju, gan arī savus spēkus veltīja, lai iekārtotu skolas muzeju, vācot un apkopojot materiālus par skolas bagāto vēsturi. Intas pedagoģiskais darbs gan kā klases audzinātājai, gan izcilai bioloģijas skolotājai atstājis paliekošas pēdas – trīs no viņas audzēknēm turpina pedagoga gaitas mūsu skolā. Nespējam novērtēt, kādu milzīgu ieguldījumu viņa devusi skolas muzeja izveidē. Katru nedēļu Inta ieradās skolā, lai aktīvi darbotos muzejā, līdz pēdējos gados viņai vairs nebija spēka atnākt. Tomēr līdz pēdējam brīdim Inta saglabāja dzīvu interesi par Friča Brīvzemnieka pamatskolu, vienmēr apjautājās, kā mums klājas, kā arī ļoti priecājās par skolas renovāciju.

Inta bija patiess sirdscilvēks. No viņas staroja tāda labestība, kas reti sastopama. Lai arī Intas veselība pēdējos gados pasliktinājās, nekad viņa nesūdzējās, bet saglabāja gaišu skatu uz dzīvi.

No sirds sakām PALDIES Tev, Inta, par Tavu sirsnību un labestību, par sniegtajām zināšanām bioloģijas zinātnē vairākām skolēnu paaudzēm, par Tavu nenovērtējamo ieguldījumu skolas muzeja izveidē, kā arī par to, ka Tu mūs iedvesmoji uz dzīvi raudzīties ar labestību!

PALDIES Tev, Inta!

Tavi kolēģi, draugi un bijušie skolēni Friča Brīvzemnieka pamatskolā