Muzejnieku darbs Rīgas 40.vidusskolā

Rīgas izglītības iestāžu vēstures muzeju prezidenti š.g. 12.novembrī iepazinās ar muzeja darbu Rīgas 40.vidusskolā. Pēc Valmierā gūtās pieredzes muzejnieki bija greznojuši logus ar Latvijas karoga akcentu, uz izkārtotiem klases galdiem dega svecītes un visus viesus gaidīja kārumi. Muzejnieki mūs sagaidīja svētku tērpos piesprauduši Lāčplēša dienas simboliku- svētku lentītes. Pilsētas muzeju apvienības Prezidents Dāvis Freidenfelds (Rīgas 25.vsk.) pēc iepazīšanās ar muzejniekiem un muzeja pedagogu Ļubovu Ruško vienojās, ka vispirms apskatīs Rīgas torņus no “Karlsona istabiņas” logiem, tad papriecāsies par Jūgendstila skolas trepēc, arhitektūru un latviešu valodas kabinetā izvietoto konkursu “Es mīlu Latviju” saturu (vadīja Ļ.Ruško). Pēc ekskursijas vadību pārņēma skolas muzejnieces un sirsnīgā stāstījumā izvadāja klātesošos par A.Ķeniņa dibinātās skolas vēsturi, Ķēniņa ģimenes dzīvi un darbu, ko 20.gs. sākumā veica skolā strādājošie pedagogi J.Rozentāls, F.Bārda, A.Skalbe,E.Dārziņš u.c. tā laika altviskā gara veidotāji. Tad draudzīgi izrunāja muzejnieku darba veiksmes un neveiksmes, katrs uzzināja, ko vēlējās, par noformējumu, hronista darbu un pasākumu veidošanu.

Noslēgumā sarunas ieilga, pasākumam esot derīgam un interesantam visiem. Rīgas 40.vidusskolas Skolas Muzeja prezidenti Dāvis uzaicināja pievienoties pilsētas muzeju prezidentu apvienībā darbam sevis pilnveidošanai un pilsētas pasākumu uzlabošanā.

Izsaku pateicību par darbu skolotājai Ļ.Ruško un skolas muzeja padomei. 26. novembrī plkst. 14.00 aicinu uz tikšanos Rīgas 25. vidusskolā.

Informāciju sagatavoja:

Skolu vēstures muzeju metodiskās apvienības vadītāja

Zinaida Soboļeva