Metodiskais materiāls “Teātris: teorija, prakse, pieredze”

Tiešsaistē bez maksas pieejami Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) pasniedzēju un absolventu sagatavoti divi digitāli krājumi metodisko materiālu sērijā “Teātris: teorija, prakse, pieredze”.

Krājumu “Ķermenis darbībā” un “Aktiermākslas pamati” mērķauditorija ir vispārizglītojošo skolu un interešu izglītības teātra mākslas pedagogi, kā arī amatierteātru kustībā iesaistītie aktieri un režisori Latvijā un diasporā. Vienlaikus krājumā atspoguļota LKA 30 gadu laikā uzkrātā pieredze skatuves mākslas pedagoģijā, kas var būt saistoša jebkuram interesentam.

Metodisko materiālu sēriju ir iecerēts turpināt, līdz 2022. gada beigām sagatavojot nākamos divus krājumus “Skatuves runa un teksta analīze” un “Režija”.

1.krājums “Ķermenis darbībā” pieejams: https://anyflip.com/qarzi/rglj/

2.krājums “Aktiermākslas pamati” pieejams: https://anyflip.com/qarzi/ikvu/