Līdzjūtība

 

Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,

Un siltums, ko izstaro sirds,

Tas nezūd. Tas paliek. Un mirdz.

 

Skumju brīdi esam kopā Puškina Liceja kolektīvu zaudējot ilggadējo vēstures muzeja pedagogu INNU BERGMANI, izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.

 

Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra

vārdā vadītāja Inga Cimiņa un muzeju apvienības vadītāja Zinaīda Soboļeva

un Skolu vēstures muzeja apvienība