Seminārs “Esejas teorētiskie un praktiskie aspekti”

Notiks 10 stundu seminārs izglītības iestādes vēstures muzeju pedagogiem, taču aicināti pieteikties arī citu priekšmetu skolotājiem. Tēma: “Skolotāja literārā portretējuma metodika”.

Anotācija: Seminārs veltīts esejas dažādo formu teorētiskai un praktiskai lietošanai, dažādai tehniskās izpildes metodikai, lai atvieglotu dalību skolu vēstures muzeju skatē “Eseja par skolotāju”.

Lektori – Latviešu valodas aģentūras speciālisti D. Dalbiņa, A. Sniedze, I. Birzkope.

25.11.2015. plkst.16:00 – Teorētiskie un praktiskie aspekti – maģ. D.Dalbiņa

28.11.2015. plkst 10:00 – 12:00 –  Radošā rakstīšana  – maģ.A.Sniedze

28.11.2015. plkst.12:00 –  Tehniskā izpildījuma nosacījumi – datorrakstā un rokrakstā – maģ. I.Birzkope

Pieteikumus iesūtīt: gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 25.11.2015 - 28.11.2015
Norises vieta: Rīga, BJC “Rīgas Skolēnu pils”, K.Barona ielā 99

Pieteikuma anketa