Kursi instrumentālo ansambļu vadītājiem

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs aicina pieteikties instrumentālās mūzikas pedagogus uz 36 stundu kursiem “Vispārējās un interešu izglītības iestāžu mazo  mūzikas kolektīvu vadītāju profesionālās kompetences pilnveide darbam ar bērnu un jauniešu instrumentālajiem  ansambļiem”.

Kursu darba plāna paredzētas gan praktiskas, gan teorētiskas nodarbības. Kursu norises plāns pielikumā.

Kursi norsināsies 26., 28. 29. un 31. oktobrī Bērnu un jauniešu centrā “Rīgas Skolēnu pils”, K. Barona ielā 99 un Rīgas 6.vidusskolā, Aleksandra Čaka ielā 102.

Pieteikumus iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 26.10.2015 plkst. 9.00 - 31.10.2015 plkst. 15.00
Norises vieta: BJC "Rīgas Skolēnu pils" un Rīgas 6. vidusskola

Pielikums
Pieteikuma anketa