Konference „50 gadi kopā ar matemātiku”

Konferenci organizē uz vada Rīgas Valsts 1ģimnāzijas muzeja padome. Aicinātas valsts ģimnāzijas un muzeju padomes. Skola atbildīgi konferencei sagatavojusies. Reģistrācijā muzejnieki katram izsniedz darba mapes, bet skolas vadība dalībniekiem paredzējusi pusdienas. Konferenci aulā atklāj direktors Māris Brasla, muzikālu sveicienu sagatavojis koris – diriģente Ineta Gerševica. Pēc svinīgās daļas muzeja pedagogs Aina Elita Zumente aicina uz darba turpinājumu skolas muzejā, kur muzeja prezidents Toms Timpars iepazīstina ar muzeja vēsturi, kas garāka par astoņsimts gadiem, kur skola var lepoties ar skolotāju un skolēnu darba sasniegumiem un leģendāriem varoņiem jebkurā vēstures periodā. Vesels stends ir veltīts matemātikai, olimpiāžu uzvarētājiem, skolēniem un skolotājiem kas veidoja matemātikas programmas un grāmatas. Muzeja gidi Andris Ignats Jermakovs, Elvijs Šuts, Undīne Kondratjeva, Jānis Putāns, kuru sveica dzimšanas dienā, katra pārzina savu tēmu un ar lepnumu informē apmeklētājus.

Stāstījumus papildina Zumentes kundze ar aizkustinošu vēstījumu par ģimnāzistu lomu Latvijas brīvības cīņās, par absolventu biedrības atbalstu, par arhitekta Gunāra Birkerta lomu muzeja telpu izveidē, par L.Breikša tēmas lomu šodienas ģimnāzistu patriotiskajā audzināšanā.

Konferences trešā daļa organizēta matemātikas kabinetā, kur absolvente matemātikas doktore Maija Balode uzskatāmi iepazīstināja kādēļ Padomju Savienībā 50.-60.-tos gados tika pievērsta tik liela loma matemātikai. Izskaidroja matemātikas lomu skolu specializāciju un matemātikas novirzienu veidošanai Latvijā, kur arī 1.ģimnāzijā tika izveidots matemātikas novirziens, bet 2000.gados bakalaura programma.

Debatēs apmainījās domām par konferences darba saturu. A.Šmite, kura cieši saistīta savā darbā arī šodien ar matemātiku izskaidroja tā laika matemātiķu nopietno pieeju matemātikas kabinetu veidošanā un skolēnu gatavošanā olimpiādēm, īpaši varbūt šodien vajag atcerēties atsevišķus skolotājus kā Rīgas 39.vidusskolas skolotāju Pekarēviču. Zinaida Soboļeva atcerējās Novosibirskas pieredzi, kur savā laikā Vidzemes priekšpilsētas direktori bija matemātiķu kursos un aicina ieskatīties un apvienot arī citu pilsētu matemātiķu sasniegumus.

foto 1gimnaazijaa