Izglītības iestāžu vēstures muzeju pedagogu sanāksme

Pateicos par disciplīnu un veikto darbu vasaras un rudens periodā.

Mūsu sanāksmi pagodināja un muzeju pedagogus sirsnīgi sveica darbu uzsākot Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vadītāja Inga Cimiņa un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes, interešu izglītības programmu vadītāja Irina Jākabsones kundze. Vēlēja radošu gadu un interesantu darbu, kā arī aicināja piedalīties nomināciju konkursā.

Pirms dienas kārtības vārdu lūdza Rīgas Skolu muzeja vadītājs Jāzeps Imants Vikšers, kurš centās ieinteresēt dalībai starptautiskā konkursā tēmā: „No gruvešiem uz zaļumballi”, ko veidos izstādes veidā. Visas skolas saņēma rakstisku tēmas izklāstu un muzejs gaidīs interesentus pieteikties kopīgam darbam.

Uzsākot paredzēto darba kārtību, sveicām dzimšanas dienā I.Pogu un vārda dienā A.E. Zumenti.

Pateicos visiem, kas palīdzēja J.Grestes tēmā un pilsētas pasākumā Vērmanes dārzā. Iepazīstināju ar izmaiņām SMB darbā. Ar 1. Novembri par valdes priekšsēdētāju mani nomainīs Valmieras Valsts ģimnāzijas muzeja vadītāja I.Amoliņa, valdes locekļi- Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas muzeja pedagogs I.Krastiņa.

Darba turpinājumā strādājām ar darba mapēm, kurās ir:

  • Informācija par saziņu ar mani un rajonu kuratoriem.
  • Pieņēmām māčibu gadam darba plānu.
  • Saskaņojām vadlīnijas skatei „Skolas izcilo personību galerija”.

Sīkākai izstrādei aicinu koordinatorus un ieinteresētos 22. Oktobrī plkst. 16.00 BJC „Rīgas Skolēnu pils” 112. Telpā uz precizēšanu. Šogad kopā mums nopietns, atbildīgs darbs:

  • Sadarbība ar SMB sagatavot izdošanai krājumu „Palīgs muzeja vadītājam” uz š.g. decembri
  • Jāizveido informatīvs izdevums „Rīgas izglītības iestāžu vēstures muzeji” uz 2015. Gada maiju.

Sanāksmes noslēgumā diskusijas un individuālās konsultācijas. Atbildīgi aicinu strādāt pie galerijas izveides un muzejnieku padomju darba aktivizēšanas.

 INFORMĀCIJAI- ATGĀDINĀJUMS

15. oktobrī plkst. 16.00- muzeju prezidenti uzsāk mācības RSP, 112.telpa

30. oktobrī- pieredzes brauciens uz Valmieru (pieteikties līdz 27.oktobrim).

Izbraucam no RSP plkst. 9.00

5.-7.-1.2015.- kursi Muzeju pedagogiem. Tēma „Muzeja izmantošana mācību procesā”.

Muzeju prezidenti apmeklēs skolu muzejus:

  • 21. Oktobrī- Puškina licejā.
  • 22.oktobrī- Rīgas 25. un Lietuviešu vidusskolā
  • 24. Oktobrī- Andrejas Pumpura Rīgas 11.pamatskolā

Muzeju galvenie pasākumi

Informāciju sagatavoja:

Zinaida Soboļeva

Skolu vēstures muzeju metodiskās apvienības vadītāja