Integrēts seminārs „Muzeju pedagoga un padomes darba sadarbība”

Rudīte Liepiņa semināra dalībniekus sagaida savā vēstures kabinetā, kurš ir gaumīgi iekārtots, darbam viss sagatavots – ekrāns, dators, apskatāmie albumi. Ar visiem sasveicinās muzeja prezidents Dāvis Freidenfelds, visu vārdā apsveic R.Liepiņu ar nomināciju un norāda, ka pateicoties Rudītei Liepiņai viņu ir tik daudz un grib bērni strādāt. Stāda priekšā savu padomi un pastāsta, kā tika ieteikts Prezidenta amatam skolā un pilsētā, tad dalās pieredzē muzeja pedagogs R.Liepiņa un atklāj muzeja izveides konceptu, uzsver cik svarīgi ir atrast tos cilvēkus, ko uzaicināt darbam, jo no viņiem ir atkarīgs, kas gribēs kopā strādāt. Raksturo kādus muzejniekus meklēja, iepazīstina ar katra devumu muzejam un vadīja viņu izaugsmi sabiedriskajā darbā. Ar piemēriem demonstrē, kā strādā projektos un pētniecībā, kā iesaista un kādus uzdevumus uztic. Muzejā praktiski visu paveic skolēni. Viņus vadīt un konsultēt ir grūtāk, kā pašam izdarīt, bet mūsu konsultanta darbs ir iemācīt. Skolēni paši veica krājuma digitalizēšanu, izveidoja mājas lapu, veic plānoto pasākumu novadīšanu un hronoloģisko uzskaiti. Katram pasākumam savi atbildīgie un komanda. Diskusijā katrs noskaidroja to, ko vēlējās. Tad pārgājām uz muzeja telpu, kas tematiski saturīga, mērķtiecīgi izkārtoti vizuālie materiāli, racionālas mēbeles atbilstoši krājuma vajadzībām. Krājums dokumentēts, asignēts, atbilstoši glabāts un maksimāli izmantots. Visa muzeja darbība redzama dokumentos, attēlos, iemūžināta diskos un hronikās.

Noslēgumā palika muzeja pedagogi un pie tējas krūzes izrunāja aktuālās muzejnieku problēmas. Pieredzē dalījās Rīgas 6., 13., 45., 63. un 71.vidusskolas skolotāji.

Informāciju sagatavoja:

Skolu vēstures muzeju metodiskās apvienības vadītāja

Zinaida Soboļeva