Informācija teātra pulciņu skolotājiem!

2018./ 2019. mācību gadā ir paredzētas izmaiņas teātra skolotājiem pulciņu izglītības pakāpju sadalījumā. Tāpēc, lūdzu:

1) 1. un 2. izglītības pakāpju teātra pulciņu skolotāji, aiciniet uz atklātajām nodarbībām vai pasākumiem;

2) 3. – 5. izglītības pakāpju teātru skolotāji, informējiet, ja esat iestudējuši šinī mācību gadā latviešu autoru darbus, lai varētu tos noskatīties.

Informāciju sūtiet uz epastu: laura.paegle@intereses.lv

 

Laura Paegle, Teātra mākslas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja, 27006034, laura.paegle@intereses.lv