Informācija mūsdienu deju grupu vadītājiem

Saskaņā ar Mūsdienu deju ekspertu padomes sanāksmes 20.11.2013. un Mūsdienu deju jaunrades konkursa žūrijas sanāksmes 21.05.2014. lēmumiem XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Mūsdienu deju lielkoncerta koprepertuārā tiek ieteiktas 17 dejas un divi deju uzvedumi. Breika un hip hopa žanra deju grupu repertuārs – 4 dejas – tiek pievienots papildus.

Lai noteiktu XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku un Mūsdienu deju lielkoncerta dalībniekus, š.g. novembrī notiks, kurās katrs kolektīvs piedalās ar vienu vai divām obligātajām dejām atkarībā no vecuma grupas.

Lūdzam iepazīties ar repertuāru un veikt repertuāra apguvi atbilstoši pievienotajam metodiskajam materiālam. Papildus informācija un metodiskie materiāli iegūstami pie deju autoriem, individuāli sazinoties un piesakoties līdz š.g.15.jūlijam.

Valsts izglītības satura centrs (VISC) nodrošinās metodiskā materiāla (pamatkustību demonstrējumu) sagatavošanu, ja dejas autors tādu būs iesniedzis. Repertuāra apguvei atsevišķi semināri pašlaik netiek rīkoti – deju jāapgūst attālināti pēc autoru sagatavotā materiāla.

Deju precizēšanas semināri, kuros klātienē deju autori konsultēs pedagogus par pamatkustībām un dejas izpildījumu, notiks š.g. 10.oktobrī un 17.oktobrī VISC, Strūgu ielā 4.

Mūsdienu deju kolektīvu skašu norises vietas un koprepertuārs

Mūsdienu deju kolektīvu skatēs piedalās Latvijas izglītības un kultūras iestāžu audzēkņi, juridisku vai fizisku personu dibinātu mūsdienu deju grupu dalībnieki, kas apguvuši konkrētas vecuma grupas repertuāru. Dalībnieku skaits katrā grupā nepārsniedz 16.

Dalībnieku un repertuāra iedalījums vecuma grupās:

– 1. – 4.klašu grupa;

– 5. – 7.klašu grupa;

– 8. – 12.klašu grupa.

 

Mūsdienu deju kolektīvu koprepertuāra apguves skates notiek:

–          Kurzeme          – 2014.gada 21.novembris, Liepājas Olimpiskais centrs;

–          Vidzeme          – 2014.gada 26.novembris, Valmieras Kultūras centrs;

–          Latgale            – 2014.gada 27.novembris, Daugavpils Kultūras pils;

–          Zemgale          – 2014.gada 28.novembris, Īslīces Kultūras nams;

–          Rīgas pilsēta    – 2014.gada novembris/decembris, VEF Kultūras pils.

Skatē katrs deju kolektīvs atilstoši savai vecuma grupai un žanram piedalās ar vienu vai divām dejām no Mūsdienu deju lielkoncerta koprepertuāra programmas.

Mūsdienu deju lielkoncerta koprepertuārs

VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas

vecākā referente dejas mākslas jautājumos Zanda Mūrniece

zanda.murniece@visc.gov.lv